Investor


Alltainer AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Alltainer noterades på Spotlight Stock Market i december 2020. Alltainer använder ett delat räkenskapsår och rapporterar kvartalsvis utveckling i delårsrapporter.
Organisation


Ledning

Jakob Kesje, VD
Per Johannesson, Säljchef
Lien Pham, Ekonomichef

Styrelse

Marcus Torberntsson, Styrelseordförande
Jakob Kesje, VD
Fredrik Andreasson, styrelseledamot
Kristina Gradin, styrelseledamotVideointervjuer med Jakob Kesje, VD för Alltainer AB